ANNA MARIA ANDERS

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Pełnomocnik Rządu do spraw Dialogu Międzynarodowego

J. M. Ks. Prof. dr hab. dr. h. c . ANDRZEJ KRYŃSKI

Rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie

Prof. dr hab. Zbigniew Piasek     

 Sekretarz Generalny Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii

 Prof. dr hab. Maciej Rudnicki

Fundacja – Instytut Edukacji i Rozwoju

Jadwiga Wiśniewska

poseł do Europarlamentu