IV Polonijny Festiwal Multimedialny„Polskie Ojczyzny”

Rok: 2009

 

GRAND PRIX

– Edward Szpakowski za film „Niemen”

 

W kategorii filmów dokumentalnych:

I Nagroda – Maria Dłużewska za film „Seans

II Nagroda – Jerzy Tuszewski za film „Krakowianin z Paryża”

III Nagroda

– Beata Hyży- Czołpinska za film „Ostatnia książka Ryszarda Kapuścińskiego”

– Leszek Ciechoński za film „Liberta”

– Jolanta Kessler-Chojecka za film „Pseudonim Jan Nowak”

 

W kategorii innych filmów i programów telewizyjnych

I Nagroda –Beata Hyży–Czołpińska za film „Jedno słowo…”

II Nagroda – Bogdan Loszewski za film „Serce Polski – Rappersville”

III Nagroda –

– Krzysztof Piotrowski za film „Dziecięce tęsknoty”  oraz

– Małgorzata Pabis za film „W blasku Ostrobramskiej Pani”

 

Nagroda Specjalna w kategorii „II wojna światowa a migracja narodu polskiego”

– Joanna Pieciukiewicz za film „Honor Generała”

 

Nagroda Specjalna w kategorii „Życie i dzieło gen. Władysława Andersa”

-Michał Bukojemski za film „Świadek”

 

W kategorii programów radiowych

I nagroda – Krzysztof Wyrzykowski za programy „Dzieci Jednego Boga”, „I poszli przez ogień”

II Nagroda – Alicja Maciejowska za programy Kwiaty Polskie pod Falaise” i „Sentymenty i fobie żołnierzy Andersa oraz – Alicja Maciejowska i Szczęsna Milli za program „Za mundurem pnny sznurem”

III nagroda Grażyna Wielowieyska za program „Powrót”

Nagroda specjalna – Krystyna Berkiova (Słowacja) oraz Monika Różański (Wielka Brytania) za cykliczne audycje polonijne

 

W kategorii programów multimedialnych

I Nagroda – Jacek Bąk za program multimedialany „Cud nad Wisłą”

II Nagroda – Andrzej Rejman i Jacek Bąk za album „Chopin na łące”

III Nagroda ex quo

– Bogna Lewtak-Baczyńska za albumy „Recital Utworów Góralskich – z hal i z Legionów” oraz „Reduta Ordona. Ogórd Polski”

 

W kategorii stron i biuletynów  internetowych

I Nagroda – Puls Polonii (Australia) za multimedialną stronę internetową www.pulspolonii.au

II Nagroda – ex quo

– Zdzisław Leliwa za stronę www.mtkosciuszko.org.au  oraz  prezentację  multimedialną „Paweł Edmund Strzelecki”

– Andrzej Winiarz za stronę internetową www.awiniarz.com    poświęconą wystawie papieskiej  „Totus Tuus” i filmowi „Pamięć” o przesłaniu do Polaków śp. ks. Zdzisława Peszkowskiego

III Nagroda ex quo

– USOPAL (Urugwaj i Meksyk) www.usopal.com za internetowe biuletyny poświęcone

życiu polonijnemu

– Michał Radoszewski i Bob Kozak (Kanada) za stronę internetową  z bogatymi fotograficznymi galeriami wydarzeń polonijnych  http://polcabc.com